Copyright

Copyright © – Alle rechten voorbehouden. Alle content op deze pagina’s, samen met de beelden op Betastock.net en ArnoMassee.nl blijven het exclusieve eigendom van Arno Massee en worden beschermd door lokale en internationale wetten op het auteursrecht. Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming.

Copyright notice

Copyright © – All rights reserved. All content on these pages, together with the images on Betastock.net and ArnoMassee.nl remain the exclusive property of Arno Massee and are protected by local and international copyright laws. No photo on this website may be reproduced or published in any form or by any means either electronically, mechanically, or in any other way, without prior written permission.

 

Wat je moet weten over auteursrecht op foto’s ?

De 10 geboden op auteursrecht samengesteld door de gezamenlijke vakorganisaties

1# Respecteer het auteursrecht op foto’s.

2# Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.

3# Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.

4# Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.

5# Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.

6# Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.

7# Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.

8# Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.

9# Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.

10# Geef de fotograaf altijd een bewijs van publicatie.    

Beeldarchief

Ga direct naar het archief en zoek op categorie, onderwerp of trefwoord.

Visual Rights Group

Visual Rights Group is onze zakenpartner voor het behandelen van copyrightinbreuken. Doordat mijn beeldmateriaal steeds vaker op het internet wordt gekopiëerd zonder mijn toestemming loop ik inkomsten mis. Daarnaast zorgt dit er ook voor dat de exclusiviteit van mijn beeldmateriaal afneemt. Visual Rights Group monitort het online gebruik van mijn beeldmateriaal en kan bij onrechtmatig gebruik ( auteursrecht schending ) uit naam van Betastock handelen.