Palliative hospital care

Palliatieve zorg

Nurse in the nightshift checking up on her patient in the palliative care nursing ward.

Palliatieve zorg
Familie neemt afscheid van patient op de palliatieve zorg verpleegafdeling.
Palliatieve zorg
Nachtzuster controleert patient op de palliatieve zorg verpleegafdeling.

Bekijk de gallery palliatieve zorg