Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Palliative hospital care Nurse in the nightshift checking up on her patient in the palliative care nursing ward. Familie neemt afscheid van patient op de palliatieve zorg verpleegafdeling. Nachtzuster controleert patient op de palliatieve zorg verpleegafdeling. Bekijk de gallery palliatieve zorg